7 grudnia 2021 roku uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia brali udział w warsztatach psychologicznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Wybieram fajne życie”.

Osobą prowadzącą zajęcia była pani mgr Justyna Konowalczyk – psycholog ze specjalnością kliniczną, specjalistka terapii uzależnień oraz certyfikowana trenerka szkoleniowa.

Warsztaty miały na celu uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, leki bez recepty) oraz pozyskanie wiedzy na temat konsekwencji ich zażywania.

Były one prowadzone w sposób aktywizujący młodzież – tak, aby mogła zajść zmiana na poziomie postawy, wartości i zachowań. Uczestnicy poznali najważniejsze zagadnienia teoretyczne związane z danym tematem oraz w sposób praktyczny doświadczyli metod radzenia sobie z trudnościami w danym obszarze.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wykorzystają pozyskaną wiedzę i nie będą ulegać presji otoczenia oraz szukać ucieczki od trudności, jakie ich otaczają, w środki psychoaktywne, cyberprzestrzeń czy stosowanie przemocy (jako sposobu na odreagowanie swoich frustracji).

Opracowały: Amelia Janczak, Jolanta Jasiurska

01abc

01abc

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk