zak01.jpgTegoroczna uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego i czwartych technikum przebiegła w bardzo miłej atmosferze, choć w reżimie sanitarnym i z udziałem niewielkiego grona osób.

 

 

W pięknej Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach spotkali się dyrekcja szkoły, przedstawiciele obecnych absolwentów szkoły , ich rodzice oraz zaproszeni goście. Pani dyrektor Jolanta Rubiś-Kulczycka niezwykle ciepło powitała przybyłych, w tym Wicestarostę Polkowickiego – Pana Jana Wojtowicza, rektora Uczelni im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach – Pana Tadeusza Kierzyka, Prezydium Rady Rodziców oraz prezesa Santander Bank w Polkowicach.

Uroczystość uświetniło przemówienie dyrektor szkoły, która mówiła o wysokich wynikach w nauce tegorocznych maturzystów, sukcesach w olimpiadach i konkursach, przedsięwzięciach edukacyjnych, które od lat wyróżniają naszą szkołę wśród innych. To między innymi Żak-Art, Maskarada, obozy naukowe, współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską i uczelnią polkowicką. Głos zabrali wicestarosta Jan Wojtowicz oraz rektor Tadeusz Kierzyk, kierując do obecnych w auli uczniów słowa podziwu dla uzyskanych przez nich wyników w nauce i życzenia pomyślności na zbliżającym się egzaminie maturalnym.

Najlepsi absolwenci otrzymali stypendia Dyrektora Szkoły, stypendia Starosty Powiatu Polkowickiego, a także stypendia Burmistrza Polkowic. Wielu z nich angażowało się w pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Magdalena Gaj z klasy 3a Liceum Ogólnokształcącego i Julia Rolak z klasy 4b Technikum otrzymały – jako uczennice z najwyższymi średnimi ocen w nauce – Nagrody Rektora Uczelni im. Jana Wyżykowskiego. Z kolei Rada Rodziców przyznała nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia i pracę w wolontariacie Tomaszowi Kobrych – Skowrońskiemu z klasy 3a Liceum Ogólnokształcącego i Julii Rolak z klasy 4b Technikum. Były tez nagrody rzeczowe prezes Santander Bank „dla uczniów, którzy rozwijają swoje piękne pasje - zdobywanie wiedzy, pisanie książek, śpiew i wiele innych. Za ich pracowitość i wielkie ambicje, a także za to, że dzięki koleżeńskiej postawie zdobyli sympatię i uznanie rówieśników”. Otrzymali je Zuzanna Koncur, Marta Dzumyk i Łukasz Chyb – uczniowie klasy 3b Liceum Ogólnokształcącego.

Na koniec pani dyrektor Jolanta Rubiś-Kulczycka podziękowała za bardzo udaną współpracę rodzicom tegorocznych maturzystów. Bardzo wzruszające były także jej słowa o pracy i zaangażowaniu wychowawców klas maturalnych – pani Ireny Kuźmy, Danuty Pólkowskiej, Izabeli Górnackiej i Jolanty Jasiurskiej.

Danuta Pólkowska

 

 

Galeria zdjeć:

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk