Trwa konkurs dla uczniów klas patronackich KGHM Polska Miedź S.A. w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej.

Tematyka konkursu obejmuje treści programowe przewidziane w programach nauczania w zawodach objętych patronatem KGHM Polska Miedź S.A., a także wiedzę o regionie Zagłębia Miedziowego.

.Uczniowie naszej Branżowej Szkoły I Stopnia (w zawodzie elektromechanik) biorą w nim udział w okresie od 11 lutego do 11 czerwca 2021 roku. W załączeniu regulamin projektu..

Szczegółowe informacje dla uczniów u szkolnego koordynatora projektu – pani Eweliny Kretowicz.

 

KOMPETENTNI W BRANŻY GÓRNICZO-HUTNICZEJ

KOMPETENTNI W BRANŻY GÓRNICZO-HUTNICZEJ

 Opublikował: Piotr Błażejczyk