Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Modułu II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
– znaczy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:
1. Od 01.03.2021 do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021);
2. Od 01.09.2021 do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl) lub w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16). Dotyczy to wnioskodawców zamieszkujących na terenie Powiatu Polkowickiego.

Szczegółowe informacje: http://pcpr.polkowice.pl/menu/86/aktywny-samorzad-2021--modul-ii
Strona WWW: http://pcpr.polkowice.pl/


rozewicz-konk.png

/>

 Opublikował: Piotr Błażejczyk