Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

 Uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują pracę pisemną na jeden spośród zaproponowanych tematów:1. Interpretacja poematu Tadeusza Różewicza „Walentynki”.2. Interpretacja porównawcza wierszy Tadeusza Różewicza „Ocalony” i „Bez”.

Czas trwania konkursu: do 15 kwietnia 2021 r.

Nagrody dla uczestników: Laureaci konkursu podczas XVIII Gali Laureatów Konkursów Powiatowych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami: http://www.polkowice.edu.pl/portal/pliki/Regulamin-Konkurs-Rozewicz.pdf

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.


rozewicz-konk.png

/>

 Opublikował: Piotr Błażejczyk