Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że:
a) zebrania z rodzicami uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, klas III Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klas IV Technikum odbędą się 16 września 2020 r. o godz. 1630 zgodnie z poniższym harmonogramem.
b) zebrania z rodzicami uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klas III Technikum odbędą się 23 września 2020 r. o godz. 1630 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory do Rad Oddziałowych oraz wybrać przedstawiciela do Rady Rodziców.
Wybranych przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców Dyrektor Szkoły zaprasza w dniu zebrania na spotkanie o godz. 1730 w Sali Historii i Tradycji Szkoły (Ad 37).
W klasach maturalnych należy wybrać po trzech przedstawicieli do Komitetu Organizacyjnego Studniówki (spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie, o czym wybrane osoby zostaną poinformowane).

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

16.09.2020 r. godz. 1630

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

spotkania z rodzicami

 

TECHNIKUM

spotkania z rodzicami

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

spotkania z rodzicami

 

23.09.2020 r. godz. 1630

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

spotkania z rodzicami

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

spotkania z rodzicami

 

TECHNIKUM

spotkania z rodzicami

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk