Poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Lista kandydatów zakwalifikowanych do Technikum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Lista kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.