Cyprian Wajs, uczeń klasy 1bp Liceum Ogólnokształcącego, otrzymał wyróżnienie w X Powiatowym Zdalnym Konkursie Językowym „Polkowicki Poliglota”, zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Konkurs miał na celu uatrakcyjnienie nauki języków obcych, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu języków obcych oraz rozwijanie kompetencji kluczowych. Zadaniem uczestników było wygłoszenie i nagranie własnej przemowy w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub hiszpańskim na wybrany temat (z katalogu tematów ujętych w regulaminie konkursu).

 

Gratulujemy Cyprianowi (zarówno wyróżnienia, jak i znajomości języka angielskiego oraz języka francuskiego) i jego opiekunowi - pani Annie Rosie!


 flOpublikował: Piotr Błażejczyk