Zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Polkowicach.

 Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do kreatywności i aktywności w obszarze doradztwa zawodowego, rozbudzanie zainteresowania własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami zawodowymi oraz do planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Konkurs zaadresowano do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Powiatu Polkowickiego, których nauczyciele są uczestnikami Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych
Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
• szkoły podstawowe uczniowie klas I-III;
• szkoły podstawowe uczniowie klas IV-VIII;
• szkoły ponadpodstawowe
.
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace – po jednej w każdej kategorii wiekowej. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień. 
Każdy uczestnik wykonuje jeden tryptyk (cykl fotograficzny nieprzekraczający 3 fotografii, które nigdy wcześniej nie były prezentowane i nagradzane w konkursach) nt. "PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE". Fotografia może być wykonana dowolną techniką, przy czym dopuszczalna jest nieznaczna korekta wykonanych zdjęć w programach graficznych (kadrowanie, wyostrzanie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście). Fotomontaż dyskwalifikuje prace.
Konkurs trwa do 31.01.2020 roku.
Szczegółowy regulamin [tutaj] i na stronie internetowej Organizatora: www.polkowice.edu.pl
Dodatkowych informacji udziela pani Anna Litwiniec (gabinet A14).
Zapraszamy!
Opublikował: Paweł Malicki