Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Przyjaciółka organizują III edycję Konkursu im. Joanny Kubiak "Nauczyciel-Mediator".

Organizatorzy zapraszają nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.

Do konkursu mogą być nominowani nauczyciele, którzy są czynnymi pedagogami, pracującymi z dziećmi lub młodzieżą w szkołach na terenie Polski lub w polskich szkołach za granicą.

Nauczyciele mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub być zgłaszani przez inne osoby, np. innych nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów,
rodziców, uczniów, liderów organizacji pozarządowych itd.

nauczyciel_mediator.png