Dyrektor Szkoły informuje, że 21 grudnia 2018 roku (piątek) przebiegać będzie w szkole w następujący sposób...

1. 21 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

2. Wychowawcy klas odpowiedzialni są za zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wynikających z planu pracy szkoły, związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi.

3. Jednocześnie obowiązywać będzie następujący plan zajęć:

• godz. 8:30-8:55 - spotkanie opłatkowe dla chętnych pracowników szkoły w pokoju nauczycielskim;

• godz. 9:00-10:00 - spotkanie bożonarodzeniowe dla pracowników szkoły - Sala Tradycji Szkoły (A37);

• godz. 10:30-12:30 - Wigilia w klasach (wychowawcy klas, którzy nie organizują Wigilii, prowadzą zajęcia wychowawcze na temat tradycji świątecznych w Polsce i na świecie).

4. Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami, winni być w pracy na terenie szkoły w godzinach od 9:00 do 12:30.

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk