12 listopada 2018 r. odbędzie się etap szkolny 43. Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego. Zapisy przyjmują: pani Anna Walas (sala 16 lub sala 17), pan Dariusz Bobak (sala 15 lub sala 17). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 października 2018 r. Szczegółowe informacje oraz przykładowe testy znajdują się na stronie http://oja.wsjo.pl/.

Jednocześnie przyjmujemy także zapisy na inny konkurs – „English High Flier”.

Miłośnicy języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych mają okazję zgłosić się do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH HIGH FLIER” do dnia końca października. Odbędzie się on 28 listopada 2018 r. w macierzystych szkołach uczniów. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „Łowimy Talenty”, stanowiącego forme wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody (50% wpływów) i techniczną obsługę konkursu. W związku z powyższym wpisowe wynosi 10 zł. Zapisy oraz wpłaty przyjmują: pani Anna Walas (sala 16 lub sala 17), pan Dariusz Bobak (sala 15 lub sala 17).

Szczegółowe informacje oraz przykładowe testy znajdują się na stronie http://jersz.pl/

Zapraszamy zainteresowanych do zmierzenia się z językiem Szekspira, Miltona i Dickensa!

1280px Flag of the United Kingdom.svg