Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w 3. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Obrazu.

Celem części konkursowej Festiwalu jest porównanie osiągnięć, podniesienie jakości pracy artystycznej oraz uhonorowanie twórców najlepiej posługujących się sztuką filmu, fotografii, ilustracji, malarstwa, grafiki itp.

Autorem pracy może być zespół kilku osób występujący pod jedną nazwą twórczą. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac w ramach każdej kategorii objętej konkursem. Każda praca powinna oddawać ducha hasła przewodniego Festiwalu - w roku 2018 brzmi ono: „Jestem wolny”.

Kategorie Festiwalu: malarstwo, fotografia, plakat, grafika, film (również animowany)

Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie 11 listopada 2018 roku. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia oraz opis pracy (maksymalnie 500 znaków). Minimalny format prac drukowanych to 20x30 cm.

Szczegóły na: http://t15.wroclaw.pl/services/festiwal-obrazu/