Dnia 12 września 2018 r. o godz. 16.30 odbędą się spotkania z rodzicami według poniższego harmonogramu:
a) o godz. 16.30 klasy II-III Liceum Ogólnokształcącego, II-IV Technikum, II-III Branżowej Szkoły I Stopnia - spotkania z wychowawcami w klasach
b) o godz. 16.30 w sali 215 klasy I Liceum Ogólnokształcącego - spotkania z dyrekcją szkoły, psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym,
c) o godz. 16.30 w sali Ad37 klasy I Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia - spotkania z dyrekcją szkoły, kierownikiem szkolenia praktycznego, psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym
d) po spotkaniach wymienionych w ppkt b i c - spotkania z wychowawcami w klasach

Podczas zebrania należy przeprowadzić wybory do Rad Oddziałowych oraz wybrać przedstawiciela do Rady Rodziców.

Dnia 19 września 2018 r. o godz. 16.30 w sali Ad37 odbędzie się zebranie wszystkich przedstawicieli do Rady Rodziców.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

12 września 2018 r. godz. 16.30

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

Uwagi

   1.

  I a

  Irena Kuźma

210

po spotkaniu

w sali 215

   2.

  I b

  Danuta Pólkowska

114

   3.

  I a

  Dorota Spólnik-Łuczak

12

 

   4.

  II b

  Manuela Hołubniak

202

 

   5.

  III a

  Ewa Dudziak-Gaj

116

 

   6.

  III b

  Katarzyna Jackiewicz

14

 

 

TECHNIKUM

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

Uwagi

    1.

  I at

  Przemysław Szulc

112

po spotkaniu

w sali Ad37

    2.

  I bt

  Daria Grabowska

115

    3.

  II at

  Izabela Górnacka

014

 

    4.

  II bt

  Olga Jurak

203

 

    5.

  III at

  Elżbieta Róg

15

 

    6.

  III bt

  Anna Walas

16

 

    7.

  IV at

  Iwona Parzuchowska

020

 

    8.

  IV bt

  Piotr Błażejczyk

A34

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

Uwagi

    1. 

  I az

  Paweł Żmiejewski

3

po spotkaniu

w sali 215

    2.

  II az

  Ewelina Kretowicz

216

 

    3.

  III az

  Marek Gottlieb

204

 

    4.

  III bz 

Izabela Jarosz

110