Pedagog szkolny informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o refundację obiadów.

OBIADY REFUNDOWANE PRZEZ OPS W POLKOWICACH

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujący na terenie gminy Polkowice mogą ubiegać się o refundację obiadów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Rodzice uczniów powinni zgłosić się do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podaniem o przydzielenie obiadów, a następnie pozytywną decyzję przekazać kierownikowi stołówki Gimnazjum nr 1.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny to 1.028,00 zł /2 x 514,00 zł – dochód na osobę w rodzinie/.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Opracowanie: Jolanta Jasiurska – pedagog szkolny