1) Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zaprasza absolwentów Technikum i ZSZ, którzy zdawali EPKwZ w sesji czerwiec-lipiec 2018 r., po odbiór wyników.
2) DEKLARACJE NA EPKWZ – POPRAWKOWY w sesji styczeń-luty 2019 r. należy składać w sekretariacie uczniowskim do dnia 9 września 2018 r.
Link do pobrania deklaracji: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2017/Zal_3.pdf
3) DEKLARACJE NA EPKWZ – ZDAWANY PLANOWO w sesji styczeń-luty 2019 r. należy składać w sekretariacie uczniowskim do dnia 9 września 2018 r. (uczniowie otrzymają druki od wychowawców).