1) Kandydaci przyjęci do wszystkich typów szkół w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach winni w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. dostarczyć brakujące zdjęcia.

2) Kandydaci do Technikum winni dodatkowo dostarczyć do dnia 31 lipca 2018 r. brakujące zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowania wydaje sekretariat szkoły).

3) Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia winni dodatkowo dostarczyć do dnia 28 sierpnia 2018 r. zaświadczenia:

a) od lekarza medycyny pracy (skierowania wydaje pracodawca),

b) od pracodawcy, potwierdzające przyjęcie do pracy w celu przygotowania zawodowego (lub umowa).

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwia podjęcie nauki w Branżowej Szkole I Stopnia.

4) Komisja Rekrutacyjna informuje, że kontynuowany będzie nabór uzupełniający do:

a) Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach:

w profilach Liczba wolnych miejsc
humanistyczny 6
matematyczno-przyrodniczy 6
menadżerski 3

 

b) Technikum w Polkowicach w zawodach: 

w zawodach Liczba wolnych miejsc
technik hotelarstwa 3
technik organizacji reklamy 6

 

c) Branżowej Szkoły I Stopnia: 

w zawodach Liczba wolnych miejsc
elektromechanik 4