W związku z niespodziewanym odejściem Marcina Tatarynowicza, Dyrektor szkoły proponuje następujące formy pomocy i wsparcia dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły...

1. Spotkanie z psychologiem dn. 26.06.2018 r. o godzinie 16:30 w kawiarence przy Parafii Św. Michała Archanioła.

2. Polkowicki Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży – 793 200 020, czynny codziennie od 16:00 do 24:00

3. Ogólnopolski Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111, czynny codziennie od 12:00 do 02:00

4. Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych – 116 123, codziennie od 14.00 do 22.00

5. Konsultacja telefoniczna lub osobista z psychologiem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – tel. 694-793-265

6. Konsultacja osobista z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach – tel. 76 746 15 70 lub 603 087 782

7. Konsultacja osobista z psychologiem Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach – tel. 76 746 51 08

8. Konsultacja z psychologiem lub psychiatrą w PCUZ ZOZ S.A. – rejestracja pod numerem tel. 76 746 08 60 lub 76 746 08 63.