Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem ...

 

 

Lp.

Przedmiot

Termin

1.

język polski

28-08-2018 r.

(wtorek)

godz.8:30 sala 116

2.

matematyka

27-08-2018 r.

(poniedziałek)

godz. 9:00

sala 216    (3b,4T,2a,3bt)

sala 202    (1b,2b,2at,3c)

3.

informatyka

28-08-2018 r.

(wtorek)

godz.8:30 sala Ad 31

4.

fizyka

28-08-2018 r.

(wtorek)

godz.11:00 sala 110

5.

geografia

28-08-2018 r.

(wtorek)

godz.8:30 sala 12

6.

chemia

27-08-2018 r.

(poniedziałek)

godz.9:00 sala 210

7.

aplikacje internetowe

28-08-2018 r.

(wtorek)

godz.8:30 sala Ad 31

8.

UTK

28-08-2018 r.

(wtorek)

godz. 8:30 sala Ad31

9.

wychowanie fizyczne

27-08-2018 r.

(poniedziałek)

godz. 9:00 sala ob. sportowe

10.

podstawy techniki

28-08-2018 r.

(wtorek)

godz. 11:00 sala 110