InformatycyGrupa 15 uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, kształcących się w zawodzie technik informatyk, wzięła w tym tygodniu udział w certyfikowanym szkoleniu AutoCAD (poziom podstawowy).

 

Przedsięwzięcie stanowiło część projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

3-dniowe szkolenie z AutoCAD-a zostało w naszej szkole przeprowadzone przez firmę BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz i zakończyło się egzaminem uprawniającym do otrzymania certyfikatu firmy Autodesk oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uczniowie poznali specyfikę pracy w programie, wykonując praktyczny projekt kondygnacji, który przybliżył im sposoby wykonywania projektów sieci komputerowych przez profesjonalistów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z nabytych umiejętności oraz poziomu merytortcznego szkolenia. Otrzymane certyfikaty mają duże znaczenie na rynku pracy i są tym cenniejsze, że szkolenie zostało w całości pokryte ze środków unijnych.

Opracowanie: Piotr Błażejczyk

 

GALERIA ZDJĘĆ: