Zapraszamy do udziału w niezwykłym przedsięwzięciu! Poczuj się jak profesjonalny artysta i zaprojektuj rzeźbę upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Może to właśnie Twój projekt zostanie wykonany w pracowni artystycznej pod kierunkiem pana Janusza Owsianego – twórcy statuetki „Bene Meritus”.

Zainteresowani uczniowie we wrześniu 2018 roku będą mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych w Chociemyśli, obejmujących m.in. zajęcia plenerowe, spotkania z rzeźbiarzami, realizację własnych projektów.

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO "NIEPODLEGŁA"

1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.
3. Celem konkursu jest:
• uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości;
• propagowanie treści historycznych poprzez działania artystyczne;
• wspieranie uczniów uzdolnionych, rozwijanie ich talentów i kreatywności.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.
5. Konkurs polega na wykonaniu autorskiego projektu rzeźby upamiętniającej rocznicę.
6. Projekt może być wykonany dowolną techniką (szkic odręczny, grafika komputerowa, rysunek techniczny, itp.) – w kolorze lub czarno-biały. Zostanie on zrealizowany w profesjonalnej pracowni artystycznej z metalu (stal, stal nierdzewna). Istnieje również możliwość uwzględnienia innych materiałów, np. kamienia, drewna.
7. Projekt może nawiązywać do historii i współczesności Polski, odwoływać się do regionu czy miasta – ich historii, współczesności, przyszłości, piękna przyrody i charakterystycznych miejsc.
8. W projekcie można uwzględnić logo szkoły.
9. Prace w formie papierowej należy składać do 30.09.2018 r. u Szkolnego Lidera Wspierania Uzdolnień – p. Ireny Kuźmy.
10. Powołana komisja, po zapoznaniu się z projektami, wyłoni laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
• zgodność z wymaganiami konkursu;
• kreatywność i oryginalność;
• możliwości techniczne wykonania projektu w metalu.

niepodległa