7 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Patriotycznie dla Niepodległej!" pod honorowym patronatem Starosty Polkowickiego – pana Marka Tramś.

 Konkurs otworzył Dyrektor Szkoły, pan Zbigniew Gołębiowski, który przypomniał trudną drogę Polski do niepodległości, trwającą 123 lata. Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego – pan Henryk Czekajło – zwrócił z kolei uwagę na rolę tego rodzaju przedsięwzięć w umacnianiu patriotyzmu i krzewieniu tradycji, szczególnie wśród młodych ludzi.

Pan Grzegorz Kochman, nauczyciel historii w Zespole Szkół w Polkowicach, w swoim barwnym wykładzie przedstawił ogrom zniszczeń i problemów, z jakimi borykało się państwo polskie po I i II wojnie światowej, a także przybliżył współczesny model patriotyzmu.

Następnie do zmagań recytatorskich przystąpili uczniowie. W konkursie wzięło udział 17 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego. Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie:
– Renata Czapczyńska – przewodnicząca,
– Małgorzata Majewska-Greń,
– Przemysław Szulc,
– Katarzyna Wlazło
po wysłuchaniu recytacji udała się na naradę, a zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny dotyczący odzyskania niepodległości i dwudziestolecia międzywojennego, przygotowany przez tegoroczne absolwentki Zespołu Szkół w Polkowicach pod opieką pani Danuty Zaguły.

Wkrótce poznaliśmy wyniki konkursu. Członkowie komisji na posiedzeniu ustalili listę laureatów:

• I miejsce – Natalia Druciak i Natalia Świder – Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach – nauczyciel prowadzący: Ewa Dudziak-Gaj;
• II miejsce:
– Klaudia Mączka – Zespół Szkół w Chocianowie – nauczyciel prowadzący: Andrzej Wojtkowiak;
– Patryk Skrobak – Zespół Szkół im. Ireny Sendlerowej w Przemkowie – nauczyciel prowadzący: Anna Sołtysiak;
• III miejsce: Dawid Tomczak i Marta Wójcik – Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach – nauczyciel prowadzący: Ewa Dudziak-Gaj;
Wyróżnienia:
– Paulina Bezrąk – Zespół Szkół w Chocianowie – nauczyciel prowadzący: Andrzej Wojtkowiak;
– Klaudia Kowalik – Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach – nauczyciel prowadzący: Ewa Dudziak-Gaj.

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i książkami ufundowanymi przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Każdy z uczestników otrzymał ponadto pamiątkowy kubek przekazany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu, wpisującego się w obchody 100-lecia Niepodległości.

Opracowanie: Przemysław Szulc

Materiał TV Polkowice: https://youtu.be/UZorh_710H0