Bruksela28 maja 2018 roku uczniowie klasy I "b" Technikum, kształcący się w zawodzie technik informatyk, pod opieką pana Piotra Błażejczyka wzięli udział w zajęciach warsztatowych „Podróż w świat mikrosterowników", zorganizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Po wypełnieniu ankiety sprawdzającej poziom wiedzy przed przystąpieniem do zajęć – prowadzący przedstawili zagadnienia teoretyczne niezbędne do wykonania ćwiczeń. Obejmowały one bramki logiczne, podstawowe algorytmy oraz implementację wybranych bibliotek.

Następnie uczniowie przystąpili do ćwiczeń praktycznych polegających na konfigurowaniu zestawu dydaktycznego ZL31ARM z mikrokontrolerem STM32 za pomocą programu "Mbed". W tym celu utworzyli program do obsługi diod LED zestawu – tak aby ich zapalanie odbywało się w określonej sekwencji – a następnie wykonali program obsługi joysticka, poprzez który sterowali zapalaniem i gaszeniem diod LED.

Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik wypełnił ankietę mającą na celu sprawdzenie przyrostu wiedzy w trakcie zajęć, a następnie otrzymał stosowne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Opracowanie: Piotr Błażejczyk

 

GALERIA ZDJĘĆ: