11 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy II bt i III bt, kształcący się w zawodzie technik informatyk, pod opieką pana Piotra Błażejczyka wzięli udział w zajęciach warsztatowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Tematem zajęć były układy mechatroniczne i robotyczne. Po wypełnieniu ankiety - sprawdzającej poziom wiedzy "na wejściu" - uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Przygotowano dla nich ćwiczenia laboratoryjne, które były wykonywane pod nadzorem pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Ćwiczenia obejmowały różne obszary mechatroniki i robotyki. Grupy wymieniały się stanowiskami, aby ostatecznie każda wykonała wszystkie ćwiczenia laboratoryjne. Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem realizowali przydzielone im zadania.

Po zakończeniu wszystkich ćwiczeń uczniowie wypełnili ankietę, która miała na celu ocenę przyrostu wiedzy zdobytej w trakcie zajęć. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w tym przedsięwzięciu.

Opracowanie: Piotr Błażejczyk

GALERIA ZDJĘĆ: