Memoriał to otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, organizowane przez Fundację Matematyków Wrocławskich oraz Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydawnictwem Logi. Mają na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków.

Zwycięzcy kategorii "gimnazja", "szkoły ponadgimnazjalne" i "dorośli" mogą brać udział w Mistrzostwach Polski w Łamigłówkach organizowanych przez Fundację Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej Sfinks z pominięciem eliminacji internetowych. Zwycięzcy Mistrzostw Polski biorą udział w Mistrzostwach Świata w Łamigłówkach organizowanych przez World Puzzle Federation.

Szczegółowe informacje:
http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczniów/memoriał-urszuli-marciniak/memoriał-urszuli-marciniak

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi: https://www.wydawnictwologi.pl/index.phproute=common/home
natomiast diagramy zadań z Mistrzostw Polski można znaleźć na: http://sfinks.org.pl/zadania.php

• Zadania treningowe LOGI:
https://www.wydawnictwologi.pl/pliki/probkaLM_v2.pdf

• Zadania treningowe Puzzle games

https://www.puzzle-loop.com/

Memoriał