Na 40. Sesji Sejmiku 26 października 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.

Z tej okazji Wydział Nauki i Edukacji UMWD organizuje konkurs fotograficzny "Moje miejsce nad Odrą w obiektywie" i wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu (realizatorem konkursu) zaprasza do wzięcia w nim udziału uczniów zainteresowanych fotografią, przyrodą, czy ochroną środowiska.

Przedmiotem konkursu jest dokumentowanie piękna przyrody, walorów wybranych obszarów i miejsc, których motywem przewodnim jest rzeka Odra wraz z dopływami.

Terminy przebiegu konkursu:
• 23.02.18 r. – przesyłanie przez szkoły/placówki deklaracji udziału w konkursie na adres Realizatora;
• 20.04.18 r. – przesyłanie prac na adres Realizatora;
• do 11.05.18 r. – ocena prac przez komisję konkursową;
• maj/czerwiec - uroczysta gala (termin zostanie podany w późniejszym terminie).

Szczegółowe informacje, załączniki oraz wymogi dotyczące pracy konkursowej (fotografii): http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/1739-konkurs-moje-miejsce-nad-odra-w-obiektywie#o-konkursie

Moje miejsce nad Odrą plakat