Od 11.09.2017r. (poniedziałek) rozpocznie się nabór uzupełniający do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Przedstawiciele Rady SU poinformują wszystkie klasy o terminie, w którym będą one zobowiązane wyznaczyć przedstawiciela (z trójek klasowych klas pierwszych), który zasiądzie wśród radnych naszej szkoły.

Pamiętajmy, że słowo ma wielką moc, ale oceniać nas będą po czynach.

Zapraszamy!

Rada SU wraz z opiekunem