szkolneWolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole, kierując się wrażliwością i troską o innych, byli pełni pasji i zaangażowania.

Dlatego opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, pani Jadwiga Berestecka, zwróciła się do wychowawców i klas z propozycją ich uczestnictwa w zaproponowanych zadaniach wolontariackich. W wyzwaniu tym wzięły udział następujące klasy wraz z wychowawcami: I "a" LO, I "b" LO, II "a" LO, II "b" LO, II "c" LO, I "a" Technikum, II "b" Technikum.

Młodzież wraz z opiekunami podjęła się takich zadań jak: czytanie bajek dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach, zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska w Głogowie, sprzątanie opuszczonych grobów, zbiórka makulatury, pomoc w nauce dzieciom z Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach, wyjazd do schroniska do Głogowa w celu pomocy przy zwierzętach.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do kontynuowania działań po wakacjach - w nowym roku szkolnym.

 

GALERIA ZDJĘĆ: