w edukacji

 

 ProjeKt: W EDUKACJI ZMIANY – SUKCES UCZNIÓW MUROWANY!"

 

 

 

Powiat Polkowicki realizuje projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskich
„W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Polkowickiego, powiązany z rozwojem kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz zindywidualizowanym podejściem do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 525 530,06 zł

Projekt jest realizowany w:

  • Zespole Szkół w Chocianowie przy ul. Kolonialnej 13
  • Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przyul. Skalników 6
  • Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego iDoradztwa Metodycznego w Polkowicach przy ul. Targowej 1

plakat projekt2