Uwaga, uczniowie, rodzice i opiekunowie. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia na rok szkolny 2021/2022. Szczegóły w załącznikach.

 

Zakres ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia Edu Plus

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia Edu Plus