Kadra

 

ZESPÓŁ KIEROWNICZY SZKOŁY:

 

Dyrektor
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka


 
 

  
   
Wicedyrektor ds. Technikum    
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej   
mgr Małgorzata Majewska-Greń
Kierownik
szkolenia praktycznego
mgr inż. Honorata Poźniak

 


PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY:

mgr Jolanta Jasiurska – pedagog szkolny

mgr Artur Bakoś - psycholog szkolny

 

NAUCZYCIELE

 

język polski
mgr Ewa Dudziak-Gaj
mgr Daria Grabowska
mgr Danuta Pólkowska
mgr Przemysław Szulc

wiedza o kulturze, plastyka, podstawy prawa
mgr Małgorzata Majewska-Greń

elementy filozofii
mgr Ewa Dudziak-Gaj

język angielski
mgr Dariusz Bobak
mgr Agnieszka Kielar
mgr Ewelina Ozimek
mgr Anna Rosa
mgr Anna Walas

język niemiecki
mgr Magdalena Lotz
mgr Monika Pawłowicz
mgr Sylwia Szeliga-Gawrońska

język rosyjski
mgr Anna Cieślik

język francuski
mgr Wiesław Ksenycz

matematyka
mgr Agnieszka Czerniawska
mgr Marek Gottlieb
mgr Manuela Hołubniak
mgr Olga Szydełko

historia
mgr Anna Gulewicz
mgr Grzegorz Kochman
dr Agata Miżdal-Karmelita
mgr Danuta Zaguła

wiedza o społeczeństwie
mgr Grzegorz Kochman
dr Agata Miżdal-Karmelita

biologia
mgr Katarzyna Jackiewicz
dr Ewa Kowalik
mgr Irena Kuźma

geografia
mgr Katarzyna Jackiewicz
mgr Dorota Spólnik-Łuczak

fizyka
mgr inż. Izabela Jarosz
mgr Ewelina Kretowicz

chemia
mgr Irena Kuźma

wychowanie fizyczne
mgr Joanna Dziadosz
mgr Beata Ptaszek
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka
mgr Sławomir Słowiński
mgr Zdzisław Wanecki
mgr Paweł Żmiejewski

podstawy przedsiębiorczości
mgr Iwona Parzuchowska
mgr Małgorzata Walewska-Szulc

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Kochman

bezpieczeństwo i higiena pracy
Magdalena Szczerbina

przedmioty z zakresu organizacji reklamy
mgr Izabela Górnacka
mgr Beata Zaraś

przedmioty informatyczne
mgr Piotr Błażejczyk
mgr Dariusz Bobak
mgr Zbigniew Gołębiowski
mgr inż. Izabela Jarosz
mgr Grzegorz Stecki
mgr Beata Zaraś

przedmioty ekonomiczne
mgr Agnieszka Czerniawska
mgr Anna Litwiniec
mgr Małgorzata Walewska-Szulc

przedmioty elektromechaniczne
mgr Piotr Błażejczyk
mgr inż. Izabela Jarosz
mgr Ewelina Kretowicz

przedmioty hotelarskie
mgr Iwona Parzuchowska
mgr inż. Honorata Poźniak

przedmioty w zawodzie technik spedytor
mgr inż. Honorata Poźniak
mgr inż. Elżbieta Róg

edukacja mundurowa, przedmioty prawne
mgr Łukasz Rachwalski
mgr Piotr Woźniakiewicz

religia
mgr Jadwiga Berestecka
ks. mgr Paweł Lityński

doradca zawodowy
mgr Anna Litwiniec

 

 

 

SEKRETARIAT DYREKTORA SZKOLY

Justyna Słowińska – sekretarz szkoły

godziny przyjęć: 7:30-15:30


SEKRETARIAT UCZNIOWSKI

mgr Aleksandra Jędrzejewska - specjalista ds. uczniowskich

Patrycja Wawruch - stażysta


OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-FINANSOWA W PCUW W POLKOWICACH

mgr Renata Wallis - główny księgowy
inż. Elżbieta Sarbian - specjalista ds. kadrowo-administracyjnych
mgr Agnieszka Gurdak - inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
Marta Zdebiak – specjalista ds. finansowych
inż. Andrzej Ambroziak - samodzielny referent do spraw informatyki
mgr Marek Kołbuc - specjalista ds. bhp i p.poż.

 

WYNAJMY I OBSŁUGA AULI-FORUM

mgr Sławomir Laskowski – wynajem Auli Forum, sal i obiektów sportowych

 

BIBLIOTEKA

mgr Aleksandra Rożek - bibliotekarz

mgr Katarzyna Wlazło - bibliotekarzOPIEKA ZDROWOTNA

Alicja Stępkowska - opieka pielęgniarska

Marian Domiński - opieka stomatologiczna

Ilona Zyra - higienistka stomatologiczna