Kadra

 

ZESPÓŁ KIEROWNICZY SZKOŁY:

 

Dyrektor
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka

   

 

Wicedyrektor ds. Technikum    
i Szkoły Branżowej  I Stopnia
mgr Małgorzata Majewska-Greń
Wicedyrektor ds. Liceum Ogólnokształcącego 
mgr Sylwia Szeliga-Gawrońska
Kierownik
szkolenia praktycznego
mgr inż. Honorata Poźniak

                                                                                                             

                                                                     

                                                                                         

 


PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY:

mgr Jolanta Jasiurska – pedagog szkolny

mgr Amelia Janczak – psycholog szkolny

 

NAUCZYCIELE

 

język polski
mgr Ewa Dudziak-Gaj
mgr Daria Grabowska
mgr Danuta Pólkowska
mgr Przemysław Szulc

wiedza o kulturze, plastyka, podstawy prawa
mgr Małgorzata Majewska-Greń

elementy filozofii
mgr Ewa Dudziak-Gaj

język angielski
mgr Dariusz Bobak
mgr Adam Cąkała
mgr Magdalena Dobroskok
mgr Agnieszka Kielar
mgr Ewelina Ozimek
mgr Anna Rosa
mgr Ewa Woźna

język niemiecki
mgr Weronika Kubicka
mgr Magdalena Lotz
mgr Monika Pawłowicz
mgr Sylwia Szeliga-Gawrońska

matematyka
mgr Agnieszka Czerniawska
mgr Marek Gottlieb
Joanna Kawa
mgr Anita Kusak

historia
mgr Grzegorz Kochman
dr Agata Miżdal-Karmelita
mgr Danuta Zaguła

wiedza o społeczeństwie
mgr Grzegorz Kochman
dr Agata Miżdal-Karmelita

biologia
mgr Katarzyna Jackiewicz
mgr Aleksandra Kazienko
mgr Irena Kuźma

geografia
mgr Katarzyna Jackiewicz
mgr Elżbieta Łęska
mgr Dorota Spólnik-Łuczak

fizyka
mgr inż. Izabela Jarosz
mgr Ewelina Kretowicz
mgr Elżbieta Łęska

chemia
mgr Aleksandra Kazienko
mgr Ewelina Kretowicz
mgr Irena Kuźma

wychowanie fizyczne
mgr Joanna Dziadosz
mgr Beata Ptaszek
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka
mgr Sławomir Słowiński
mgr Anna Ulatowska
mgr Zdzisław Wanecki
mgr Paweł Żmiejewski

podstawy przedsiębiorczości
mgr Emilia Kuźmińska

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Kochman
mgr Beata Ptaszek

kultura zawodu
mgr Ewa Woźna

bezpieczeństwo i higiena pracy
Magdalena Szczerbina

przedmioty z zakresu organizacji reklamy
mgr Izabela Górnacka
mgr Beata Zaraś

przedmioty informatyczne
mgr Piotr Błażejczyk
mgr Dariusz Bobak
mgr Zbigniew Gołębiowski
dr Agnieszka Lasota
dr Zdzisław Pólkowski
mgr Grzegorz Stecki

przedmioty ekonomiczne
mgr Izabela Górnacka
mgr Ewa Jezierska-Woźniak

przedmioty elektryczne, elektromechaniczne
mgr Piotr Błażejczyk
mgr inż. Izabela Jarosz
mgr Ewelina Kretowicz

przedmioty hotelarskie
mgr Elżbieta Łęska
mgr Iwona Parzuchowska
mgr inż. Honorata Poźniak

przedmioty w zawodzie technik spedytor
mgr Małgorzata Majewska-Greń
mgr inż. Honorata Poźniak
mgr inż. Elżbieta Róg

edukacja mundurowa
mgr Łukasz Rachwalski

plastyka
mgr Małgorzata Majewska-Greń

religia
mgr Jadwiga Berestecka
ks. mgr Paweł Lityński

doradca zawodowy
mgr Katarzyn Dzedzej-Mucha

 

 

 

SEKRETARIAT DYREKTORA SZKOLY

Justyna Słowińska – sekretarz szkoły


SEKRETARIAT UCZNIOWSKI

mgr Aleksandra Jędrzejewska - specjalista ds. uczniowskich

 


OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-FINANSOWA W PCUW W POLKOWICACH (SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO)

mgr Anna Bednarz - główny księgowy
mgr Katarzyna Nalewajska – starszy specjalista ds. finansowych
inż. Elżbieta Sarbian – główny specjalista ds. kadrowo-administracyjnych
mgr Agnieszka Gurdak - inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
mgr Marta Zdebiak – starszy specjalista ds. finansowych
inż. Andrzej Ambroziak - samodzielny referent do spraw informatyki
mgr Marek Kołbuc - specjalista ds. bhp i p.poż.

 

WYNAJMY I OBSŁUGA AULI-FORUM

mgr Sławomir Laskowski – operator sprzętu audiowizualnego

 

BIBLIOTEKA

mgr Aleksandra Rożek - bibliotekarz

mgr Katarzyna Wlazło - bibliotekarzOPIEKA ZDROWOTNA

Alicja Stępkowska - opieka pielęgniarska

Marian Domiński - opieka stomatologiczna

Ilona Zyra - higienistka stomatologiczna