Kadra

 

ZESPÓŁ KIEROWNICZY SZKOŁY:

 

Dyrektor
mgr Zbigniew Gołębiowski


 
 

   
  
   
  Wicedyrektor ds.
Liceum Ogólnokształcącego   
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka
Wicedyrektor ds. Technikum    
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej   
mgr Małgorzata Majewska-Greń
Kierownik
szkolenia praktycznego
mgr inż Honorata Poźniak

 


PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY:

mgr Jolanta Jasiurska – pedagog szkolny
mgr Amelia Chyb - psycholog szkolny

NAUCZYCIELE

język polski
mgr Ewa Dudziak-Gaj
mgr Daria Grabowska
mgr Małgorzata Majewska-Greń
mgr Danuta Pólkowska
mgr Przemysław Szulc

wiedza o kulturze
mgr Małgorzata Majewska-Greń  

elementy filozofii
mgr Ewa Dudziak-Gaj  

język angielski
mgr Dariusz Bobak
mgr Daniel Kiewro
mgr Iwona Marciniak
mgr Łukasz Rusinek
mgr Anna Walas

język niemiecki
mgr Justyna Babiak-Tutko
mgr Agata Pasterczak
mgr Sylwia Szeliga-Gawrońska

język rosyjski
mgr Anna Cieślik

język francuski
mgr Wiesław Ksenycz 

matematyka
mgr Agnieszka Czerniawska
mgr Marek Gottlieb
mgr Manuela Hołubniak
Olga Jurak

historia
mgr Anna Gulewicz
mgr Grzegorz Kochman
mgr Daniel Kulhawiec
mgr Danuta Zaguła

 wiedza o społeczeństwie
mgr Grzegorz Kochman

biologia
mgr Katarzyna Jackiewicz
dr Ewa Kowalik
mgr Irena Kuźma  

geografia
mgr Katarzyna Jackiewicz
mgr Dorota Spólnik - Łuczak

fizyka
mgr inż. Izabela Jarosz
mgr Ewelina Kretowicz

 

 

 

 chemia
mgr Ewelina Kretowicz
mgr Irena Kuźma

wychowanie fizyczne
mgr Joanna Dziadosz
mgr Beata Ptaszek
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka
mgr Sławomir Słowiński
mgr Zdzisław Wanecki
mgr Paweł Żmiejewski   

podstawy przedsiębiorczości, marketing
mgr Małgorzata Walewska-Szulc  

edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Grzegorz Kochman  

przedmioty z zakresu organizacji reklamy
mgr Izabela Górnacka
mgr Beata Zaraś

przedmioty informatyczne
mgr Piotr Błażejczyk
mgr Dariusz Bobak
mgr Zbigniew Gołębiowski
mgr inż. Izabela Jarosz
dr Ewa Kowalik
mgr Stanisław Wrzos
mgr Beata Zaraś

przedmioty ekonomiczne  
mgr Agnieszka Czerniawska
mgr Izabela Górnacka
mgr Elżbieta Grabowska
mgr inż. Honorata Poźniak
mgr Anna Litwiniec
mgr Elżbieta Róg
mgr Małgorzata Walewska-Szulc

przedmioty elektromechaniczne  
mgr Piotr Błażejczyk
mgr inż. Izabela Jarosz
mgr Ewelina Kretowicz

przedmioty hotelarskie
mgr Iwona Parzuchowska
mgr inż. Honorata Poźniak

edukacja mundurowa, przedmioty prawne
mgr Łukasz Rachwalski  

religia 
mgr Jadwiga Berestecka
ks. Paweł Lityński
ks. Igor Popowicz

doradca zawodowy
mgr Anna Litwiniec      


 
 

SEKRETARIAT DYREKTORA SZKOLY

Justyna Słowińska – sekretarz szkoły
godziny przyjęć: 7:30-15:30


SEKRETARIAT UCZNIOWSKI

mgr Aleksandra Jędrzejewska - specjalista ds. uczniowskich
Renata Filipowicz


OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-FINANSOWA W PCUW W POLKOWICACH

mgr Renata Wallis - główny księgowy
inż. Elżbieta Sarbian - specjalista ds. kadrowo-administracyjnych
mgr Agnieszka Gurdak - inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
Marta Zdebiak – specjalista ds. finansowych
inż. Andrzej Ambroziak - samodzielny referent do spraw informatyki
mgr Marek Kołbuc - specjalista ds. bhp i p.poż.

 

WYNAJMY I OBSŁUGA AULI-FORUM

Alan Abramowicz – operator sprzętu audiowizualnego

 

BIBLIOTEKA

mgr Aleksandra Rożek - bibliotekarz
mgr Katarzyna Wlazło - bibliotekarz


OPIEKA ZDROWOTNA

Alicja Stępkowska - opieka pielęgniarska
Marian Domiński - opieka stomatologiczna
Ilona Zyra - higienistka stomatologiczna