Już po raz siódmy w naszym mieście odbywa się Polkowicki Festiwal Ziemi. W tym roku główne obchody mają miejsce w dniach 21-22.04.2016 r. Organizatorami są Gmina Polkowice i Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Partnerzy tego przedsięwzięcia to: Nadleśnictwo Lubin i Chocianów, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie oraz Rodzinne Ogródki Działkowe „Relax” i „Miedzianka”. W Polkowicki Festiwal Ziemi zaangażowane są wszystkie placówki oświatowe Gminy Polkowice.

Polkowicki Festiwal Ziemi to już tradycja, niezbyt długa, ale bardzo pożyteczna. Jednoczy mieszkańców wszystkich grup wiekowych we wspólnym działaniu wokół bardzo ważnego problemu, jakim jest ochrona środowiska przyrodniczego i życie w harmonii z przyrodą. Zwraca uwagę na piękno otaczającej nas przyrody i konieczność jej ochrony oraz rozwija twórczą aktywność młodzieży.

O wydarzeniach mających miejsce w dniach 21-22.04.2016 r. można przeczytać na plakacie Polkowickiego Festiwalu Ziemi, wykonanym przez Wiktorię Wojniak –  czennicę klasy 2 tio z Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy  przy  Zespołe Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.