Dnia 21 marca 2011 roku w naszej szkole odbyła się niecodzienna uroczystość. W obecności uczniów i nauczycieli zaproszeni goście: pani Grażyna Oraczko - starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz pan Marek Tramś - starosta Powiatu Polkowickiego, dokonali odsłonięcia tablicy, która nadaje Zespołowi Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaszczytny tytuł "Szkoły odkrywców talentów".

Minister Edukacji Narodowej, pani Katarzyna Hall, w następujących słowach przedstawiała założenia projektu "Szkoły odkrywców talentów":

"Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich telentów i umiejętności.

Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze "diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie."

Jesteśmy bardzo dumni z tego tytułu. Jest on dla uczniów wyrazem uznania dla podejmowanego trudu pracy nad rozwojem i doskonaleniem swych uzdolnień, dla nauczycieli - satysfakcją z osiąganych efektów, a dla kierownictwa - potwierdzeniem słuszności obranego kierunku rozwoju szkoły.

Nasi goście w swych wystąpieniach wielokrotnie podkreślali radość z faktu, że zaszczytu przyznania tytułu "Szkoły odkrywców talentów" dostąpiła nasza szkoła, znajdując w tym wydarzeniu potwierdzenie dla dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych i organizacyjnych.

 

SZUKAJ NAS NA: www.roktalentow.men.gov.pl


GALERIA ZDJĘĆ: