W dniach 18 i 19 kwietnia 2011 r. zaplanowano cykl wystaw, warsztatów, konkursów i innych zajęć związanych z POLKOWICKIM FESTIWALEM ZIEMI. Do pobrania >>Plakat<<.

Program II Polkowickiego Festiwalu Ziemi
Organizator: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach i Gmina Polkowice

 18.04.2011  Dzień Wody

9:00 – „Wody mineralne i lecznicze” – wystawa i degustacja wód na ogrodzie działkowym Relax (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach)
9:00 – Badania fizyko-chemiczne wody – zajęcia w terenie dla przedszkolaków: ogród działkowy Relax (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach i ogród działkowy Relax)
9:00 – „Życie w kropli wody” – obserwacje mikroskopowe, zajęcia w terenie dla przedszkolaków: ogród działkowy Relax (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach i ogród działkowy Relax)
9:00 – Badania fizyko-chemiczne wody – zajęcia w terenie dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjów: ogród działkowy Barbarka (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach i ogród działkowy Barbarka)
9:00 – „Życie w kropli wody” – obserwacje mikroskopowe, zajęcia w terenie dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjów: ogród działkowy Barbarka (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach i ogród działkowy Barbarka)
10:00 – „Tajemnice nurtu” – warsztaty w Rezerwacie „Torfowisko Borówki” (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”)
10:00 – „Różnorodność organizmów wilgociolubnych” – warsztaty w terenie (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”)
11:00 – „Aqua rehabilitacja” zajęcia rehabilitacyjne na basenie (organizator: Aquapark Polkowice) (obowiązuje strój kąpielowy, zgłoszenia pod nr. 76 7462711)
- Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Życie w wodzie” (organizator Przedszkole Miejskie nr 5)
- Audycja radiowa „Woda – dar życia” (organizator: Gimnazjum nr 1)

19.04.2011  Dzień Bioróżnorodności

9:00 – Zbiórka makulatury na terenie miasta (organizator: firma Becker Polska Sp. z o.o.)
9:00 – Warsztaty dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 na terenie oczyszczalni ścieków, Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Górniej (organizator: PGM i Szkoła Podstawowa nr 2)
10:00 – „Mapa porostowa Polkowic” – zajęcia na terenie miasta – (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach)
10:00 – Turniej Wiedzy Ekologicznej „Mały ekolog dużo wie” (organizator: Przedszkole Miejskie nr 5)
10:00 – Marsz na orientację i badanie kwasowości gleby (organizator: Zespół Szkół w Polkowicach, Gimnazjum nr 2, ogród działkowy Marysieńka)
10:00 – Marsz ekologiczny ulicami Polkowic (organizator: Szkoła Podstawowa nr 3)
11:00 – Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej „Piękno naszej ojczyzny” (organizator: Przedszkole Miejskie nr 5)
11:00 – Turniej dla klas VI SP „Co piszczy w trawie” (organizator: Gimnazjum nr 1)
11:00 – „O klimacie, jego zmianach i co człowiekowi do tego” – wykład i warsztaty w Obserwatorium Meteorologicznym ZKiOA (organizator: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWroc. i Zespół Szkół w Polkowicach) 
12:00 – Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla 6-latków  „Jestem przyjacielem przyrody” (organizator: Przedszkole Miejskie nr 2)
12:00 – sadzenie lasu – Leśnictwo Trzmiel, (organizator: Nadleśnictwo Chocianów, uczestnicy PM 3, SP 1)