Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach infonnuje, że zebrania z rodzicami uczniów klas II-III Liceum Ogólnokształcącego, klas II-IV Technikum oraz klas II-III Branżowej Szkoły I Stopnia odbędą się 15 września 2021 r. o godz. 1630 w trybie stacjonarnym, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 Podczas zebrania należy przeprowadzić wybory do Rad Oddziałowych oraz wybrać przedstawiciela do Rady Rodziców.
Wybranych przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców Dyrektor Szkoły zaprasza w dniu zebrania na spotkanie o godz. 1730 w Sali Historii i Tradycji Szkoły (Ad 37).
W klasach maturalnych należy wybrać po trzech przedstawicieli do Komitetu Organizacyjnego Studniówki (spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie, o czym wybrane osoby zostaną poinformowane).

KOMUNIKAT - SPOTKANIA Z RODZICAMI

 Opublikował: Piotr Błażejczyk