Końcówka roku obfituje w osiągnięcia młodzieży z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Tym razem siedmioro naszych uczennic i uczniów zostało stypendystami „Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej” dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i osiągających wysokie wyniki w nauce.

W tym zacnym gronie znaleźli się:
• Julia Rolak – kl. IV bt, zawód: technik ekonomista;
• Kornelia Szumańska – kl. IV bt, zawód: technik ekonomista;
• Daria Tkaczyk – kl. IV bt, zawód: technik ekonomista;
• Sara Piwko – kl. IV bt, zawód: technik ekonomista;
• Klaudia Kłos – kl. IV bt, zawód: technik organizacji reklamy;
• Norbert Jurkiewicz – kl. IV bt, zawód: technik informatyk;
• Mateusz Kwapis – kl. II ctg, zawód: technik informatyk.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 450 zł; łącznie w roku szkolnym 2020/2021 każdy ze stypendystów otrzyma 4500 zł.

Warto zaznaczyć, iż nasi uczniowie są jedynymi z Powiatu Polkowickiego (szkoły ponadgimnazjalne), którzy zostali stypendystami ww. programu. Jak widać, w zakresie edukacji zawodowej nie mamy sobie równych!

Gratulujemy całej siódemce!

 main_logoOpublikował: Paweł Malicki