Minister Edukacji Narodowej po raz kolejny przedstawił "Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy". Wykaz zawiera zawody, które w swej ofercie ma Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach!

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy rodzi zapotrzebowanie na pracowników m.in. w takich zawodach jak: elektromechanik, elektryk, technik elektryk, technik informatyk, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik reklamy.

Warto podkreślić, iż w klasach Branżowej Szkoły I Stopnia kształcimy młodocianych pracowników we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w szkole. Kształcenie praktyczne ma miejsce u pracodawców, zaś przedmioty teoretyczne zawodowe uczniowie poznają podczas kursów w ośrodkach do tego uprawnionych.

Jak widać naszą ofertą nieustannie dopasowujemy się do ogólnopolskich i lokalnych tendencji.

Za kilka miesięcy kolejna rekrutacja do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Czas pomyśleć o swej przyszłości!

 111616

 

Opublikował: Kacper Mordecki