Zapraszamy do zapoznania się z licznymi projektami i przedsięwzięciami, które realizowaliśmy w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w 2019 roku.


Dzięki finansowemu wsparciu Gminy Polkowice, środkom własnym oraz pomocy ze strony Rady Rodziców młodzież z naszej szkoły może nieustannie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, poszerzać różnorodne zainteresowania oraz aktywnie spędzać czas.

We wszystkich poczynaniach mamy za sobą i ze sobą Dyrekcję, wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły, dbających o edukację, wychowanie i bezpieczeństwo uczniów.

Bo właśnie UCZNIOWIE SĄ NASZYM NAJWIĘKSZYM DOBREM I KAPITAŁEM.

Serdecznie dziękujemy!


 

21
1534
345

 

Opublikował: Paweł Malicki