Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej pt. „Jesteśmy Polakami!" (dla dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych).
Cele konkursu to: popularyzacja Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie; kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży; budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych; rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Wymagania konkursowe:
• Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie. Format prac jest dowolny (np. A4, A3, A5, B5).
• Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.
• Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa).

Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 21 lutego 2020 r.

Szczegóły: www.muzeum.wroclaw.pl

 

 

58736

 

 

Opublikował: Paweł Malicki