Fundacja TworzyMY Kraków ogłasza IV edycję ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego "Serce Kapsuły Czasu". Zadanie konkursowe brzmi: "Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?".
Jak wziąć udział w konkursie?
1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką.
2. Własnoręcznie podpisać dzieło na odwrocie.
3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
4. Pracę literacką lub/i plastyczną wysłać pocztą na adres Fundacji TworzyMY Kraków.

Jakie muszą być warunki techniczne prac?
• prace literackie - opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy, max. 8000 znaków)
i/lub
• prace plastyczne - rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa,  techniki mieszane (lub inne formy w rozmiarze max. A3).

Termin nadsyłania prac IV edycji akcji upływa 30 kwietnia 2020 r.


 

 

1

 

 

Opublikował: Paweł Malicki