kghm1 października 2019 roku nasi uczniowie, kształcący się w zawodzie elektromechanik, wraz z nauczycielami tej branży uczestniczyli w konferencji "Szkoła dla przemysłu 4.0", która zainaugurowała kolejną edycję projektu "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym".

 

Honorowy patronat nad konferencją objęła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Marzena Machałek. W konferencji udział wzięło wielu przedstawicieli świata nauki i edukacji.

Dr Tomasz Rożek, znany z programu "Sonda 2", przybliżył zaproszonym zagadnienie sztucznej inteligencji oraz tego, jak postęp technologiczny, automatyzacja i robotyzacja procesów przełożą się na zmianę sytuacji na rynku pracy.

Prelekcja Anny Brzosko z Instytutu Talentów Flashpoint dotyczyła poszukiwania przez nauczyciela drogi do osiągnięcia miana lidera, znajdującego równowagę między technologią a relacjami.

W strefie ucznia warsztaty poprowadził Michał Zawadka, mówca motywacyjny i coach, który rozmawiał z uczniami na temat znaczenia poczucia własnej wartości. Poruszył również temat przedsiębiorczości oraz efektywności w życiu młodych ludzi.

To był bardzo owocny wyjazd.

Dziękujemy za zaproszenie!

 

GALERIA ZDJĘĆ:

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk