W środę 11 września 2019 r. od godziny 13:20 do godziny 14:00 w dużej sali gimnastycznej odbędzie się giełda używanych podręczników, w której mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i absolwenci naszej szkoły, chcący kupić lub sprzedać używane podręczniki.

Zasady organizacji giełdy:

a) absolwenci sprzedający podręczniki wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony obiektów sportowych,
b) uczniowie (sprzedający i kupujący) przychodzą na giełdę o godz. 13:20 (długa przerwa),
c) uczniowie, którzy mają 7. lekcję, wracają na nią najpóźniej do godz. 14.00, a nauczyciel czeka na nich po długiej przerwie w sali lekcyjnej (nie zaczyna lekcji do godz. 14:00),
d) jeżeli klasa/grupa nie jest zainteresowana sprzedażą lub kupnem podręczników, odbywa lekcje zgodnie z planem,
e) opiekę nad uczniami w czasie trwania giełdy sprawują: bibliotekarze, Strażnik Miejski oraz nauczyciel wychowania fizycznego dyżurujący na długiej przerwie.

Zapraszamy!

Podręczniki