Przypominamy, że termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty mija 9 września 2019 r.

Uczniowie przystępujący do egzaminu otrzymają deklarację od wychowawców, a absolwenci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu uczniowskiego w godz. 7.30 - 15.30.