Starosta Polkowicki, wraz z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z Polkowic i Chocianowa, podpisał dziś listy intencyjne z firmą KGHM Polska Miedź S.A. Na mocy tego dokumentu zawiązano współpracę w ramach projektu "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym".

Firma KGHM Polska Miedź S.A. obejmie patronatem wybrane klasy w Zespole Szkół w Chocianowie oraz w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Dzięki temu, młodzież ucząca się w tych klasach będzie miała zorganizowane zajęcia z praktycznej nauki zawodu, szkolenia, wizyty zawodoznawcze, a najlepsi uczniowie otrzymają stypendia ufundowane przez firmę KGHM Polska Miedź S.A.

W liście zobowiązano się do wzajemnej współpracy przez okres 10 lat. W roku szkolnym 2019/2020 patronatem zostają objęte klasy I-III z Polkowic w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie elektromechanik, natomiast w Chocianowie klasy I-IV technikum w zawodzie technik mechatronik oraz klasa I w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie mechatronik.

Jak zaznacza Starosta Polkowicki-Kamil Ciupak – "Nawiązana dziś współpracy z firmą KGHM Polska Miedź S.A. jest dla nas bardzo ważna. Jest to niezmiennie kluczowy pracodawca w naszym regionie z ogromnym doświadczeniem i potencjałem, a dzięki temu patronatowi młodzież z naszych szkół zdobędzie praktyczną wiedzę oraz umiejętności, które będzie mogła wykorzystać na dalszym etapie swojego rozwoju."

Tekst i zdjęcie: http://powiatpolkowicki.pl

KGHM