Maturzyści odetchnęli z ulgą – są wyniki!. Na wielu twarzach naszych maturzystów pojawił się uśmiech radości.

W naszej szkole do wszystkich egzaminów maturalnych przystąpiło 89 absolwentów.


Lepiej z egzaminem poradzili sobie absolwenci liceum niż technikum. Mają oni porównywalny odsetek sukcesów (86 procent!) do wyników ogólnopolskich. Z obowiązkowych egzaminów ustnych tj. języka polskiego, angielskiego i niemieckiego maturzyści liceum zdobyli magiczne 100% zdawalności, bardzo blisko (96%) byli maturzyści technikum.


100% naszych absolwentów liceum zdało egzamin pisemny z języka polskiego i języka niemieckiego, a aż 98% z matematyki. Nieco gorzej na egzaminie pisemnym wypadli absolwenci technikum, ale 100% zdawalność odnotowali na języku niemieckim.


Maturzyści, którzy nie zdobyli progu 30% punktów z jednego obowiązkowego egzaminu mogą przystąpić do poprawki w sierpniu 2019 r. A ponieważ zdecydowana większość pechowców ma tylko jeden egzamin do zaliczenia, więc do sukcesu pozostał tylko jeden krok.

Świadectwo