Informujemy, że od 4 lipca w sekretariacie uczniowskim w godzinach od 8:00 do 15:00 można odbierać świadectwa maturalne.

Gratulacje składamy wszystkim, których uzyskane wyniki satysfakcjonują.

Przypominamy także, iż tylko do 11 lipca 2019 r. można składać oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Druki oświadczeń dostępne w załączeniu lub w sekretariacie szkoły.

Załącznik 7a ("NOWA MATURA")

Załącznik 7b ("STARA MATURA")