konferencja19 grudnia 2018 roku odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca projekt „Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku pracy", realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Był to już czwarty projekt realizowany w szkole, dzięki któremu uczniowie mogli wyjechać na zagraniczne staże. 16 uczestników projektu, kształcących się w zawodach technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik spedytor oraz technik informatyk, odbyło czterotygodniowe staże w 10 angielskich firmach (w Portsmouth oraz Southampton), dobranych zgodnie z zawodami, w których kształcą się uczestnicy projektu. W ramach projektu Szkoła otrzymała środki w wysokości 215 936,52 zł.

Realizację projektu rozpoczęliśmy w lutym 2018 roku, ogłaszając rozpoczęcie rekrutacji wśród uczniów Technikum. Na podstawie złożonych formularzy, po przeprowadzonych testach językowych i kulturowych, wybrano 16 osób, które zakwalifikowano do udziału w projekcie.

W ramach projektu uczniowie przed wyjazdem na staże uczestniczyli w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym. Zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz materiały zakupione ze środków projektu. Szkoła zapewniła także uczniom podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe na czas stażu. Wszystko to zostało sfinansowane ze środków projektu.

Podczas trzech spotkań organizacyjnych uczniowie zostali zapoznani z zasadami udziału w projekcie, regulaminem pobytu oraz podpisali umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikami mobilności.

1 lipca 2018 r. uczestnicy – pod opieką pani Anny Litwiniec oraz pani Honoraty Poźniak – wylecieli do Portsmouth w Wielkiej Brytanii. W trakcie pobytu uczniów nastąpiła wymiana opiekunów, do naszych uczestników dojechali: pan Stanisław Wrzos oraz pan Piotr Błażejczyk.

W trakcie pobytu był również czas na zwiedzanie i poznawanie kultury i tradycji Wielkiej Brytanii. Uczniom zorganizowano dwie wycieczki. Jedna odbyła się do Oksfordu, druga do dawnej stolicy Anglii – Winchesteru.

Celem konferencji było upowszechnianie wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, uczniów szkół gimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, dyrektorów sąsiednich szkół podstawowych oraz władz lokalnych rezultatów wyjazdu naszej młodzieży. Konferencję przygotowali sami uczestnicy projektu.

Podczas konferencji uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawili prezentację multimedialną oraz film obrazujący ich pobyt w Portsmouth, a także podzielili się swoimi wrażeniami z wyjazdu.

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie przez Dyrektor Szkoły, panią Jolantę Rubiś-Kulczycką, certyfikatów o zrealizowaniu staży, wydanych w języku polskim i języku angielskim.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – wspomnieniami przy słodkim poczęstunku.

Opracowanie: Anna Litwiniec

unia2

GALERIA ZDJĘĆ:

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk