Profilaktyka17 października 2018 roku uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych "Dopalacze i inne narkotyki – nowe zagrożenia w środowisku szkolnym. Profilaktyka narkomanii", prowadzonych przez policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, komisarza Łukasza Rachwalskiego.

Podczas spotkania młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i nowych substancji psychoaktywnych, które wciąż pojawiają się na terenie Polski.

Prowadzący, przytaczając przykłady ze swej codziennej pracy, uwrażliwiał zebranych na destrukcyjne działanie dopalaczy na organizm człowieka oraz mechanizm powstawania uzależnień.

Warsztaty miały również na celu propagowanie wśród uczniów zachowań asertywnych – przeciwstawiania się naciskom ze strony rówieśników czy dilerów i nabywania świadomej kontroli nad własnym zdrowiem oraz życiem.

Tekst i zdjęcia: Przemysław Szulc

Zob. także: http://www.polkowice.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/dopalacze___apel_do_rodzicow_i_opiekunow

 

GALERIA ZDJĘĆ: