Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy informuje, że oferty na ubezpieczenie uczniów NNW można składać w formie papierowej od 01-30.05.2019 r. w kancelarii szkoły lub przesłać na adres placówki.