25 kwietnia 2018 roku w naszej Auli odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów – uczniów III klas Liceum Ogólnokształcącego i IV klas Technikum.

Po przywitaniu zebranych, wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Dyrektor Szkoły, pani Jolanta Rubiś-Kulczycka, która pogratulowała abiturientom wiedzy, umiejętności i aktywności w murach Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Starosta Polkowicki, pan Kamil Ciupak, życzył uczniom powodzenia podczas egzaminów maturalnych i zawodowych oraz satysfakcji i spełnienia w dalszym życiu.

Prowadzący ogłosili, iż najlepszą absolwentką w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019 – ze średnią ocen 5,28 – została Martyna Potocka, a w Technikum, ze średnią ocen 5,64 – Daria Stemplewska. Daria i Martyna podziękowały Dyrekcji, kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły i rodzicom za ich zaangażowanie i wsparcie podczas trzy- lub czteroletniej nauki. Swoim koleżankom i kolegom życzyły udanych egzaminów i szczęścia w życiu.

Najlepsi abiturienci otrzymali z rąk Starosty Polkowickiego i Dyrektora Szkoły ufundowane przez nich stypendia motywacyjne – za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Nagrody dla najlepszych uczniów wręczyli również: pan Włodzimierz Olszewski, Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego; pani Ewa Remer, Dyrektor Credit Agricole Bank Polska - Placówka Bankowa w Polkowicach; pani Renata Ziółek, Dyrektor Santander Bank Polska - Oddział Polkowice; pan Paweł Trankiewicz, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pani Ewa Kowalik – wicedyrektor ds. Liceum Ogólnokształcącego, pani Małgorzata Majewska-Greń – wicedyrektor ds. Technikum oraz towarzyszący im wychowawcy nagrodzili książkami wyróżniających się absolwentów, w tym uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły i klas. Dyrektor Szkoły wręczyła także podziękowania dla rodziców aktywnie działających na rzecz szkoły i współpracujących z nią, by funkcjonowała w jak najlepszy sposób.

W części artystycznej zgromadzeni w Auli wysłuchali montażu słowno-muzycznego w wykonaniu prowadzących (Magdaleny Gaj i Ady Uchryńczuk) oraz Natalii Świder (wokal) wraz z chórkiem. Obejrzeli też film ze szkolnego życia absolwentów Zespołu Szkół w Polkowicach.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, na ostatnie spotkanie w kończącym się roku szkolnym.

Przemysław Szulc

Opublikował: Piotr Błażejczyk